کورن کن باریک (بلنک)

محصول جدید

 جهت پر کردن فضاهای خالی در فیس پلیت ها مورد استفاده قرار میگیرد


572 تومان با مالیات

توضیحات

رنگسفید
جنس پلاستیک

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

کورن کن باریک (بلنک)

کورن کن باریک (بلنک)

 جهت پر کردن فضاهای خالی در فیس پلیت ها مورد استفاده قرار میگیرد


محصولات مرتبط

جهت اتصال دو شاخه ترانکینگ مجزا

6,867 تومان
مشاهده سریع

جهت اتصال چند شاخه ترانکینگ مجزا

6,867 تومان
مشاهده سریع

جهت اتصال دو شاخه ترانکینگ مجزا

6,295 تومان
مشاهده سریع

جهت اتصال دو شاخه ترانکینگ مجزا

6,295 تومان
مشاهده سریع

جهت اتصال دو شاخه ترانکینگ مجزا

3,147 تومان
مشاهده سریع

فریم تکی (2 ماژول) جهت نصب انواع کلید و پریز روی بدنه ترانکینگ

4,006 تومان
مشاهده سریع

فریم 2تایی (4 ماژول) جهت نصب انواع کلید و پریز روی بدنه ترانکینگ

4,578 تومان
مشاهده سریع

فریم 3تایی (6 ماژول) جهت نصب انواع کلید و پریز روی بدنه ترانکینگ

5,150 تومان
مشاهده سریع

پارتیشن( قطعه جدا کننده ) جهت تقسیم بندی فضای داخلی ترانک به بخش های مختلف توجه : مبنای قیمت این کالا شاخه های 2متری می باشد. (واحد فروش شاخه های 2متری می باشد)  

3,434 تومان
مشاهده سریع

جهت نصب روی بدنه ترانکینگ

5,723 تومان
مشاهده سریع

جهت نصب روی بدنه ترانکینگ

6,295 تومان
مشاهده سریع

جهت نصب روی بدنه ترانکینگ

5,723 تومان
مشاهده سریع

جهت نصب روی بدنه ترانکینگ

4,521 تومان
مشاهده سریع

جهت نصب روی بدنه ترانکینگ

5,665 تومان
مشاهده سریع

جهت نصب روی بدنه ترانکینگ

2,804 تومان
مشاهده سریع

جهت نصب روی بدنه ترانکینگ

5,150 تومان
مشاهده سریع

جهت اتصال دو شاخه ترانکینگ مجزا

3,147 تومان
مشاهده سریع

جهت نصب روی بدنه ترانکینگ دارای دو مدل باریک و پهن

9,156 تومان
مشاهده سریع

جهت نصب روی بدنه ترانکینگ دارای دو مدل باریک و پهن

11,445 تومان
مشاهده سریع

جهت نصب روی بدنه ترانکینگ دارای دو مدل باریک و پهن

14,879 تومان
مشاهده سریع

- جهت قرار گرفتن کیستون ها در شبکه - دارای دو مدل باریک و پهن

6,867 تومان
مشاهده سریع

 جهت نصب کیستون های شبکه و یا تلفن بر روی ترانکینگ مورد استفاده قرار میگیرد

2,289 تومان
مشاهده سریع

 جهت نصب کیستون های شبکه و یا تلفن بر روی ترانکینگ مورد استفاده قرار میگیرد

2,861 تومان
مشاهده سریع

 جهت نصب کیستون های شبکه و یا تلفن بر روی ترانکینگ  مورد استفاده قرار میگیرد

2,003 تومان
مشاهده سریع

 جهت اتصال دو ترانکینگ مجزا مورد استفاده قرار میگیرد

1,946 تومان
مشاهده سریع

 جهت اتصال دو ترانکینگ مجزا مورد استفاده قرار میگیرد

1,946 تومان
مشاهده سریع

 جهت اتصال دو شاخه ترانکینگ مجزا مورد استفاده قرار میگیرد

9,499 تومان
مشاهده سریع

 جهت اتصال دو شاخه ترانکینگ مجزا مورد استفاده قرار میگیرد

9,499 تومان
مشاهده سریع

جهت اتصال دو شاخه ترانکینگ مجزا

مشاهده سریع

بالا

..