انتخاب جعبه تقسیم ضد شعله برای محیط دارای هیدروژن

نویسنده: امین معینی خواه دسته: آموزشی تاریخ: 1397-05-21 دیدگاه: 0 بازدید: 260

پارامترهای موثر در انتخاب صحیح جعبه تقسیم ضد شعله عبارتند از:

  • گروه گازی (llC،llB،llA)
  • حجم جعبه تقسیم (با توجه به جانمایی ترمینال های مورد نیاز)
  • مسیر شعله (نوع اتصال جعبه و در) بر مبنای روش MESG(تخت، استوانه ای،رزوه ای)
  • هزینه

جعبه تقسیم ضد شعله

جعبه تقسیم های مستطیل شکل دارای فاصله تخت بوده و برای محیط های پرخطری شامل گازهای گروه llA و llB مناسب می باشند. از آنجا که جعبه تقسیم مناسب برای گازهای گروه llA از لحاظ ساختاری کاملاً مشابه جعبه تقسیم مناسب برای گازهای گروه llB بوده و تنها طول فاصله در این نوع جعبه کمتر از جعبه تقسیم گروه گازی llB می باشد و از لحاظ هزینه نیز اختلاف چشمگیری با هم ندارند؛ لذا جعبه تقسیم های گروه گازی llB برای گروه گازی llA هم مورد استفاده قرار می گیرند. نکته قابل توجه در جعبه تقسیم های مستطیل شکل دارای فاصله تخت، سهولت در نصب و جانمایی پنل الکتریکی، آب بند ها و اجزای دیگر می باشد.

جعبه تقسیم های گرد با فاصله استوانه ای و رزوه ای الزاماً برای محیط های پرخطری شامل گازهای گروه llC بکار می روند. از آنجا که نصب و جانمایی پنل الکتریکی در این نوع جعبه ها پیچیده تر از جعبه تقسیم های مستطیل شکل فاصله تخت است، تنها در موارد لزوم استفاده از این نوع جعبه تقسیم توصیه می گردد.

با توجه به متن استاندارد IEC 60079-1، در محیط هایی که گاز استیلن وجود دارد، نصب جعبه تقسیم گرد با فاصله استوایی یا رزوه ای الزامی است، اما در محیط های دارای گاز هیدروژن، این الزام تنها برای جعبه تقسیم های با حجم بیش از 0.5 لیتر وجود دارد.

لذا در محیطهای پرخطر دارای گاز هیدروژن، چنانچه امکان استفاده از جعبه تقسیم با حجم کمتر یا مساوی 0.5 لیتر وجود داشته باشد، استفاده از جعبه تقسیم مستطیل فاصله تخت با برچسب Exd llB+H2 توصیه می شود. از آنجا که فراوانی محیطهای دارای هیدروژن به مراتب بیشتر از محیطهای دارای استیلن است، کاربرد جعبه تقسیم مستطیل شکل فاصله تخت، علاوه بر کاهش هزینه خرید، از پیچیدگی های نصب و جانمایی ترمینالها درون جعبه تقسیم، برای گروه گازی llC، نیز کاسته می شود.

ساختار جعبه تقسیم Exd llB+H2 عبارتست از: حجم کمتر از 0.5 لیتر، طول فاصله بیش از 9.5 میلیمتر و پهنای فاصله کمتر از 0.04 میلیمتر.

بدیهی است که این نوع جعبه تقسیم در محیط های پرخطر دارای گازهای گروه llB و llA نیز قابل استفاده است.


منبع: فصلنامه داخلی شرکت گلنور- بهار 95؛ ویرایش شده توسط شرکت فناوری برق تیوان

دیدگاه خود را بنویسید

بالا

..