نحوه انتخاب سایز صحیح روکش حرارتی جمع شونده (شرینگ حرارتی)

نویسنده: امین معینی خواه دسته: آموزشی تاریخ: 1396-10-10 دیدگاه: 0 بازدید: 1851

به منظور انتخاب درست سایز تیوب حرارتی جمع شونده(شرینگ حرارتی)، ضروری است که قطر داخل تیوب جمع شده (شرینگ شده)، چسبندگی کامل بین کابلی که باید روکش شود و تیوب حرارتی، را فراهم کند. این نتیجه وقتی حاصل می شود که تیوب بین 20% تا 80% ظرفیت کامل جمع شوندگی خود، کوچک (شرینگ) شود.

مثال شماره 1:

فرض کنید کابلی به قطر 10 میلیمتر را می خواهید با تیوب حرارتی جمع شونده (شرینگ حرارتی) با ضریب جمع شوندگی 3:1 پوشش دهید. در تئوری دو سایز 24.8 میلی متر و 12.4 میلی متر مناسب خواهند بود؛ زیرا قطر کابل مورد نظر -10میلیمتر- در بازه جمع شوندگی هر دو سایز فوق قرار می گیرد؛ اما طبق دستور العمل بالا، سایز 12.4 مناسب است.

مثال شماره 2:

فرض کنید کابلی به قطر 5 میلی متر را می خواهید با تیوب حرارتی جمع شونده (شرینگ حرارتی) با ضریب جمع شوندگی2:1 پوشش دهید. در تئوری دو سایز 6.4 و 9.5 میلی متر مناسب خواهند بود؛ زیرا قطر کابل 5 میلی متر، در بازه جمع شوندگی هر دو سایز فوق قرار می گیرد؛ اما طبق دستورالعمل بالا، سایز 6.4 مناسب است

مثال کامل  (شرینگ های حرارتی جداره نازک و دو جداره)

ظرفیت انقباض (Shrinkage capacity) تیوب های حرارتی جمع شونده (شرینگ حرارتی) با توجه به ضریب انقباض(Shrinking ratio) آن از روش زیر به دست می آید:

بازه حداقل و حداکثر انقباض تیوب – که قطر کابل می بایست در این بازه قرار گیرد- از روش زیر بدست می آید:

بیشینه انقباض (Max shrinking 80%)= (ظرفیت انقباض×0.8)+ حداقل قطر انقباض

کمینه انقباض (Min shrinking 20%)= (ظرفیت انقباض×0.2)+ حداقل قطر انقباض

دیدگاه خود را بنویسید

بالا

..