لوله های UPVC

نویسنده: امین معینی خواه دسته: آموزشی تاریخ: 1397-05-21 دیدگاه: 0 بازدید: 240

جدول استاندارد مصارف انتقال کابل برق و مخابرات  (بر اساس استاندارد ملی 11105 معادل DIN EN 16873)

قطر خارجی اسمی

OD dn

سایز معادل به اینچ

ضخامت دیواره

 mm

50

"2

1.8

2.4

63

"½2

1.9

3.0

75

"3

1.8

2.2

3.6

90

"½3

2.7

4.3

106

"4

3.0

4.0

110

"½4

2.2

3.2

5.3

8.2

125

"5

2.5

3.7

6.0

126

"5

3.0

140

"½5

2.8

4.1

6.7

158

"6

4.0

160

"½6

4.7

7.7

200

"8

4.0

5.9

6.9

225

"9

6.6

10.8

دیدگاه خود را بنویسید

بالا

..