توجه: 

از این طریق می توانید نسبت به پرداخت آنلاین وجه به حساب شرکت اقدام فرمایید. دقت فرمایید این امکان فقط جهت واریز وجوه متفرقه به حساب شرکت بوده و جهت خرید کالا از فروشگاه اینترنتی، در آخرین مرحله خرید، وجه خود را از طریق درگاه پارسیان که کاربر به صورت اتوماتیک به آن هدایت می شود پرداخت نمایید.


فیلدهای ضروری جهت پرداخت آنلاین:

  1. فیلد اول: درج نام و نام خانوادگی
  2. فیلد دوم: درجه شماره تلفن همراه
  3. فیلد سوم: درج مبلغ مورد نظر به تومان (دقت شود مقدار مورد نظر به اشتباه به ریال وارد نشود)
  4. فیلد چهارم (اختیاری): درج توضیحات مختصر در خصوص علت واریز وجه

نام و نام خانوادگی 


شماره تلفن


مبلغ به تومان


توضيحات (اختیاری)


بالا

..